siyerarastirmalari.org Siyer Vakf?

siyerarastirmalari.org
Title: Siyer Vakf?
Keywords:
Description: Siyer Vakf? — Main Menu —Anasayfa Hakk?m?zda Siyer - Siyer Usulü - Siyer Kaynaklar?m?z - Türk?e Siyer Kaynaklar? - Siyer Programlar? Haberler Makaleler - Ahlak - Akaid-Kelam - Büyüklerin Ayak ?zi - Ha
siyerarastirmalari.org is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. siyerarastirmalari.org has 43% seo score.

siyerarastirmalari.org Information

Website / Domain: siyerarastirmalari.org
Website IP Address: 85.159.64.4
Domain DNS Server: ns1.natrohost.com,ns2.natrohost.com

siyerarastirmalari.org Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

siyerarastirmalari.org Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

siyerarastirmalari.org WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Thu, 28 Jul 2016 11:32:18 GMT
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Server cloudflare-nginx

siyerarastirmalari.org Keywords accounting

Keyword Count Percentage

siyerarastirmalari.org Traffic Sources Chart

siyerarastirmalari.org Similar Website

Domain Site Title

siyerarastirmalari.org Alexa Rank History Chart

siyerarastirmalari.org aleax

siyerarastirmalari.org Html To Plain Text

Siyer Vakf? — Main Menu —Anasayfa Hakk?m?zda Siyer - Siyer Usulü - Siyer Kaynaklar?m?z - Türk?e Siyer Kaynaklar? - Siyer Programlar? Haberler Makaleler - Ahlak - Akaid-Kelam - Büyüklerin Ayak ?zi - Hadis - ?badet-F?k?h - Muhtelif - Sahabe - Siyer - Kuran-Tefsir Sualler - Akaid ve Kelam - Kur’an ve Tefsir - Hadis ve Sünnet - Güncel ve Muhtelif - ?badet ve F?k?h - Tabakat ve Sahabe - Siyer ve Tarih Video Ar?ivi ?leti?im Anasayfa Hakk?m?zda Siyer Siyer Usulü Siyer Kaynaklar?m?z Türk?e Siyer Kaynaklar? Siyer Programlar? Haberler Makaleler Ahlak Akaid-Kelam Büyüklerin Ayak ?zi Hadis ?badet-F?k?h Muhtelif Sahabe Siyer Kuran-Tefsir Sualler Akaid ve Kelam Kur’an ve Tefsir Hadis ve Sünnet Güncel ve Muhtelif ?badet ve F?k?h Tabakat ve Sahabe Siyer ve Tarih Video Ar?ivi ?leti?im Haberler Talim ve Terbiyenin En Temel ?lkeleri Siyer Vakf?m?z?n, ?lahiyat Fakültesinde ??renim g?ren han?m talebelere y?nelik düzenledi?i “?a??n Esmalar? Yaz E?itim Program?”… Siyer Yay?nlar?’ndan Orjinal Bir Eser: Res?lullah’?n (sas) Hutbeleri “S?zlerin en güzeli Allah’?n (cc) kitab?d?r, yollar?n en güzeli Muhammed’in (sas) yoludur.” Siyer Yay?nlar? Türkiye’de… üniversite Yurdu ?n Kay?tlar? Ba?lam??t?r Siyer Vakf?m?z yeni erkek yurdu ile üniversitede e?itim g?recek ??rencilere yeni bir program ba?lat?yor. 2016-2017… ?evval Ay? Orucu Soru: Muhterem Hocam, ge?mi? bayram?n?z? tebrik eder, ümmet?e daha güzel günlere eri?meyi Rabbimden niyaz ederim.… Kadir Gecesi Program?m?z Yap?ld? Siyer Vakf?m?z?n her y?l Kadir Gecesi’ni ihya edebilme ad?na Ramazan ay?n?n 27. Gecesi düzenledi?i Kadir… Melekler ve Yi?itler Meydan?: Bedir Ramazan ay?n?n 17. Gecesi olan Bedir Gecesi, bu y?l da Siyer Vakf?m?z?n düzenlemi? oldu?u organizasyonla… Muhte?em Ahlak Ahlak? Kur’an olan Kutlu Nebi’nin (sas) muazzam ve muhte?em ahlak?n?, Muhammed Emin... Kur'an Y?l? Kur'an Y?l? Hicri 1437: Kur'an Y?l? Etkinlikleri... Suffa Meclisi Suffa Meclisleri 4. y?l?nda 32 haftal?k KUR'AN derslerini tamamlayarak yeni d?neme AKA?D... Kur'an MedresesiSamed Medresesi, vakf?m?z?n Hicri 1437 y?l?n? Kur’an Y?l? ilan etmesiyle Kur’an Medresesi olarak... Siyer Mektebi Sahas?nda uzman 21 farkl? hocam?zdan "Kur'an Co?rafyas? Mekke" ba?l??? alt?nda... Alemlere Rahmet Peygamber Efendimiz’e (sas) ithaf edilen Alemlere Rahmet K?sa Film Yar??mas?.. Sizin ??in Se?tiklerimiz ?NCE NEY? ??RENMEL??HAYATA ANLAM VE DE?ER KATAN B?R GECE: KAD?R GECES?MELEKLER VE Y???TLER MEYDANI: BED?REVLER DARü'L-ERKAM, SOFRALAR SUFFA OLMALI!RAHMAN'IN HAS KULLARIVAH?YLE ARINAN B?R Y???T: ASIM B. SAB?T Kur’an’?n modern muhataplar? olan bizler, herhalde bugünün dünyas?nda en fazla evveliyatlar?m?z?/?nceliklerimizi belirleme noktas?nda sorunlar ya?amaktay?z. ?yle ki ?o?u zaman 5.s?rada olmas? gerekeni 1. s?raya, 1. s?rada olmas? gerekeni 15. s?raya, altlarda olmas? gerekeni üstlere, en ?nde olmas? gerekeni en arkaya alma gibi yanl??lara kap?lar a?maktay?z. Bunu hayat?n her alan?nda yapt???m?z gibi ne hazindir ki, Kur’an’? talim etme alan?nda da yap?yoruz. ?lahi vahyi ??renme ?abalar?nda da bir türlü s?ralamay? istifadelerimizi ziyadele?tirecek bir ?ekilde tesis edemiyoruz. Peki, bu konuda nas?l bir y?ntem izlemeliyiz? ?sterseniz cevab?n? her zaman yapt???m?z gibi yine k?klerimiz olan Sahabe nesline müracaat ederek bulmaya ?al??al?m.Devam?n? okuyun... Bir evden ne ??kar ki? ??te bir evden ne ??kt???n?n en büyük cevab? Darü’l-Erkam’d?r. Allah Resulü’nün (sas) muallimli?inde kurulan bu medrese, 23 y?ll?k risalet davas?n? omuzlayacak, nüve/?ekirdek kadronun olu?mas?na zemin olmu?, burada yeti?en tabir caiz ise bu tohum nesil, koca ?slam ümmetinin k?kü ve temeli olmu?tur. Bu evde yeti?mi?tir; Efendimiz’in (sas) sa??n?n adam? olan Hz. Eb? Bekir… Varl???n? ilk günden son güne kadar risalet davas? u?runa vakfeden, sadakat timsali o abidevi ?ahsiyet... Allah Resulü’nün (sas) solunun adam? olan Hz. ?mer bu evde iman etmi?, bu evde Hatttab’?n o?lu olmaktan, Kur’an mektebinin o?lu olmaya ad?m atm??, Far?k lakab?n?n sahibi olmu?tur. ümmetin Yusuf yüzlüsü ve Yusuf ?zlüsü Hz. Osman da bu evde pi?mi?ti. Hayan?n, edebin ve iffetin temsilcisi Devam?n? okuyun... ADRES: Ni?anca Mh. Balc?lar Yoku?u Sofular Zekai Dede Sk. Eyüp/?stanbul TELEFON: 0 (212) 544 76 99 - FAKS: 0 (212) 544 58 46 Yakla?an Etkinlikler Siyer Dergileri Tan?t?m Program? Eylül 30 @ 19:00 - 21:00 Muhte?em Ahlak 92. Ders Ekim 1 Hepsini g?r Etkinlikler Hesap Numaralar?m?z | Bize Ula??n | Tüm Haklar? Sakl?d?r. ? 2016 Siyer Vakf?

siyerarastirmalari.org Whois

Domain Name: SIYERARASTIRMALARI.ORG
Domain ID: D157003445-LROR
WHOIS Server:
Referral URL: http://www.nicproxy.com
Updated Date: 2016-07-09T10:42:46Z
Creation Date: 2009-09-01T05:51:08Z
Registry Expiry Date: 2017-09-01T05:51:08Z
Sponsoring Registrar: Nics Telekomunikasyon Ticaret Ltd. Sti.
Sponsoring Registrar IANA ID: 1454
Domain Status: ok https://icann.org/epp#ok
Domain Status: renewPeriod https://icann.org/epp#renewPeriod
Registrant ID: NICP-804990
Registrant Name: m. halil pazarli
Registrant Organization: tokat market
Registrant Street: tokatspor tesisleri
Registrant City: tokat
Registrant State/Province: merkez
Registrant Postal Code: 60100
Registrant Country: TR
Registrant Phone: +90.3562282910
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax: +90.1112342323
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: pazarli@hotmail.com
Admin ID: ONLC-3823693-1
Admin Name: m. halil pazarli
Admin Organization: tokat market
Admin Street: tokatspor tesisleri
Admin City: tokat
Admin State/Province: merkez
Admin Postal Code: 60100
Admin Country: TR
Admin Phone: +90.3562282910
Admin Phone Ext:
Admin Fax: +90.1112342323
Admin Fax Ext:
Admin Email: pazarli@hotmail.com
Admin ID: NICP-804990
Admin Name: m. halil pazarli
Admin Organization: tokat market
Admin Street: tokatspor tesisleri
Admin City: tokat
Admin State/Province: merkez
Admin Postal Code: 60100
Admin Country: TR
Admin Phone: +90.3562282910
Admin Phone Ext:
Admin Fax: +90.1112342323
Admin Fax Ext:
Admin Email: pazarli@hotmail.com
Tech ID: ONLC-3823693-2
Tech Name: m. halil pazarli
Tech Organization: tokat market
Tech Street: tokatspor tesisleri
Tech City: tokat
Tech State/Province: merkez
Tech Postal Code: 60100
Tech Country: TR
Tech Phone: +90.3562282910
Tech Phone Ext:
Tech Fax: +90.1112342323
Tech Fax Ext:
Tech Email: pazarli@hotmail.com
Tech ID: NICP-804990
Tech Name: m. halil pazarli
Tech Organization: tokat market
Tech Street: tokatspor tesisleri
Tech City: tokat
Tech State/Province: merkez
Tech Postal Code: 60100
Tech Country: TR
Tech Phone: +90.3562282910
Tech Phone Ext:
Tech Fax: +90.1112342323
Tech Fax Ext:
Tech Email: pazarli@hotmail.com
Name Server: NS1.NATROHOST.COM
Name Server: NS2.NATROHOST.COM
DNSSEC: unsigned
>>> Last update of WHOIS database: 2016-07-09T13:02:33Z <<<
For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp
Access to Public Interest Registry WHOIS information is provided to assist persons in determining the contents of a domain name registration record in the Public Interest Registry registry database. The data in this record is provided by Public Interest Registry for informational purposes only, and Public Interest Registry does not guarantee its accuracy. This service is intended only for query-based access. You agree that you will use this data only for lawful purposes and that, under no circumstances will you use this data to(a) allow, enable, or otherwise support the transmission by e-mail, telephone, or facsimile of mass unsolicited, commercial advertising or solicitations to entities other than the data recipient's own existing customers; or (b) enable high volume, automated, electronic processes that send queries or data to the systems of Registry Operator, a Registrar, or Afilias except as reasonably necessary to register domain names or modify existing registrations. All rights reserved. Public Interest Registry reserves the right to modify these terms at any time. By submitting this query, you agree to abide by this policy